REQUEST PRICE

Fields with * are required
 
World-class customer support
30 days refund warranty
Negotiated price
Call us +251 908 777774

Glue gun ግሉ ገን ዋት ከአንድ ነፃ እስቲክ ጋር

Glue gun ግሉ ገን ዋት ከአንድ ነፃ እስቲክ ጋር
1,000.00ETB *

Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays

Contact us
Contact us

Fields with * are required

Call us to order: 0908-77-77-74

 • AW11846

Advantages

 • World-class customer support
 • 30 days refund warranty
 • Negotiated price
glue gun በብዙ ቦታዎች ላይ እንደ እንጨት ፣ ፕላስቲክ ፣ ብረት ፣ ጨርቆች ፣ ወረቀቶች ፣ ካርቶን ፣ ሴራሚክስ የተሰበሩትን... more
 • glue gun በብዙ ቦታዎች ላይ እንደ እንጨት ፣
 • ፕላስቲክ ፣ ብረት ፣ ጨርቆች ፣ ወረቀቶች ፣ ካርቶን ፣
 • ሴራሚክስ የተሰበሩትን ያጣብቃል ስንጥቆችን ይደፍናል
 • ለመኪናዎ የተላጠ ዳሽቦርድ ወይም ወንበር ገን
 • ግሉ ተመራጭ ማጣበቅያ ነው
 • የፕላስቲክም ሆነ የእጨት የፈርኒቸር ውጤቶች
 • ቢሰነጠቁም ሆነ ቢሰበሩ ምርጥ ማጣበቅያ
 • የልጆችዎን የፈጠራ አቅም ለማሳደግ
 • ለሚገጣጥሟቸው ቅርፃ ቅርፆች Gun glue ምትክ
 • የለሽ ተመራጭ ነው
 • አሻንጉሊቶች ሞዴሎችን ቅርፃቅትፆችን
 • ለመስራትም ሆነ የተሰበሩትን ለማጣበቅ
 • ለተበሳ ሆነ ለተሰነጠቀ የውሀ መስመር ማጣበቅያ
 • ለሚያፈስ ቆርቆሮ ገን ግሉ የተመሰከረለት
 • ማጣበቅያ
Related links to "Glue gun ግሉ ገን ዋት ከአንድ ነፃ እስቲክ ጋር"
Read, write and discuss reviews... more
Customer review for "Glue gun ግሉ ገን ዋት ከአንድ ነፃ እስቲክ ጋር"
Write a review
Review will be published after verification.

The fields marked with * are required.

I have read the data protection information.

Viewed